เขียนโปรแกรม Arduino (อาดูโน)

รับเขียนโปรแกรม Arduino (อาดูโน่) - Hardware/Software/เว็บไซต์/และโปรแกรมอื่นๆ,รับทำโปรเจคใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Arduino /Hardware Electronic ต่างๆ Micro Controller , Electronic Module ต่างๆ การรับข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ เช่น

วัดอุณหภูมิ , ความชื้น , ระยะทาง , หรือ Sensor ใดๆก็ได้ทุกชนิดและนำมาบันทึก , ประมวลผล , หรือ แสดงออกทางจอภาพ หรือ L EDระบบควบคุม ไฟ, มอเตอร์ ,ตั้งเวลาการทำงาน RTC , DS1307, 1302 ตัวอย่างงานทึ่เคยผลิต อาทิ

Arduino

 • - Promini 328 วัดอุณหภูมิ , ความชื้นสัมพัทธ์, Volt , เวลา วันที่ , บันทึกข้อมูลลง SD-Card , PCF8574A , ควบคุม Relay
 • - Uno 328 , IR Sensor นับเฉพาะคนเข้า
 • - SIM900A , Axis sensor เครื่องตรวจจับและรายงานแผ่นดินไหว , sms , datalog , sd-card , ควบคุมแสดงผลผ่าน keypad + Lcd
 • - arduino duemilanove 328 Ultrasonic วัดปริมาตรความสูงในถัง คำนวณออกมาเป็น Kg , lcd , relay
 • - primini 328 ควบคุมหน้าต่าง , วัดลม , วัดฝน , วัดแสง , Servo
 • - arduino + matlab
 • - arduino วัดไฟ 3 เฟส แสดง volt และ กระแส
 • - promini บันทึกค่าแสงอาทิตย์ datalog
 • - ตั้งเวลา ปิด-เปิด ไฟ อันโตมัติ
 • - audio bluetooth
 • - ระบบหยอดเหรียญ , เครืองซักผ้าหยอดเหรียญ , น้ำหยอดเหรียญ , คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ
 • - ระบบไฟฟ้ารถยนต์ , ไฟเบรค 4 ดวง , aux , usb
 • - เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ Loadcell , Hx711, Ds1302
 • - Arduni Mp3 Module , Bluetooth , LDR นาฬิกาปลุก
 • - Remote เปิด - ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟบ้าน
 • - Sensor ทุก module

สามารถสอบถามรายละเอียดและประเมินค่าใช้จ่ายได้ที่ 086-6542433